Toimintaterapia

Toimintaterapia perustuu tieteellisesti tutkittuun tietoon, näyttöön ja hyviin käytäntöihin. Toimintaterapiassa pyritään edistämään asiakkaan toimintamahdollisuuksia omassa arjessaan toimintaa terapeuttisesti hyödyntäen. Toimintaterapia on tavoitteellista, lääkinnällistä kuntoutusta, jota toteuttaa Valviran hyväksymä laillistettu AMK-koulutuksen saanut toimintaterapeutti. Toimintaterapeutti on arjen asiantuntija, jolla on monipuolinen osaaminen lapsen ja nuoren toimintakyvystä. Toimintaterapiassa tavoitteena on, että lapsi tai nuori pystyy elämään merkityksellistä ja mielekästä elämää.

Toimintaterapiaa tarvitaan kun lapsella tai nuorella on vaikeuksia suoriutua hänelle tärkeistä arkisista asioista jonkin vamman tai sairauden vuoksi. Lapsi voi tarvita toimintaterapiaa kehityksellisen häiriön, neurologisen sairauden tai psyykkisen häiriön vuoksi. Nuoren kehityksessä voi tulla vaiheita, kuten murrosikä tai itsenäistyminen, jolloin tarvitaan toimintaterapeutin tukea.

Toimintaterapiassa otetaan yksilöllisesti huomioon lapsen tai nuoren kehityksellinen taso, mielenkiinnon kohteet, vahvuudet sekä arjessa esiin nousevat haasteet.

Linkit: